نکات عمده سخنان محترم انجنیر حکمتیار رهبر تیم انتخاباتی صلح و عدالت اسلامی و نامزد ریاست جمهوری در نشست دیروز با رسانه ها:

1- هردو تیم حاکم تلاش کردند تا یک تکیت مشترک داشته باشیم. 35 الی 45 درصد چوکی های دولتی به شمول ریاست عمومی امنیت ملی ، ریاست اجراییه ، رهبری شورای قیادی که عالی ترین مرجع تصمیم گیراست به من پیشنهاد کردند. حتا  از طریق یک سفارت منحیث ضامن این پیشنهاد ها را برای من ارسال کردند. قبول نکردم. شرط من حذف نصب استیکر ها از تذکره  من بود..و گفتم تمام صلاحیت در دست صدراعظم باشد و صلاحیت رئیس جمهور مانند صلاحیت رئیس جمهور در پاکستان و هندوستان باشد

2- انتخابات بار ها غیرقانونی توسط تیم حاکم به تعویق افتاد

3- دوره ریاست جمهوری غیراخلاقی وقانونی تمدید شد

4- از 34 ملیون نفوس کشور حدود دو ملیون نفر در انتخابات شرکت کردند

5-  خون ده ها افغان ناحق ریختانده شد. تیم دولت ساز ادعا می کنند که بیش از 100 نفر در کمپاین های آنها کشته شدند. تمام امکانات دولتی و امنیتی بهره منند بودند.

6- زور گوها، غاصبان زمین ، مجرمین در کنار این تیم بود. برایشان رشوت سیاسی ، زمین برای ساحتن شهرک ها ، شرکت رشوت دادند

7- برگه  های نتایج نخست از  ولایات به یک مرکز مجهول انتقال یافت و بعد از تاخیر زیاد به سرور مرکزی انتقال شد

8- چرا نیرو های امنیتی از نصب استیکر معاف بودند و می توانستند در هر محل رای بدهند؟

9- چرا ده ها ولسوالی در آستانه انتخابات وروز انتخابات نا امن شدند؟ پا سخ همه این پرسش ها مهیای سازی زمینه برای تقلب از طرف تیم حاکم است

10- اگر نتایج دست کاری شود آخرین میخ بر تابوت دموکراسی تقلبی و خونین کوبیده خواهد شد . احدی نتایج را نخواهد پذیرفت کشور به سوی بحران خواهد رفت

11- به اعتقاد ما دو تلث رای تیم دولت ساز جعلی ، خیالی و تقلبی است. مثالش پکتیا  است . که آرای این ولایت بیش از یک صد و شصت هزار اعلان شده است و کمیسون غیرحرقوی این ارقام جعلی را پذیرفته و اعلان کرده است. چلینج می دهم اگر کسی و یا نهادی ثلث  رای ولایت پکتیا و دیگر ولسوالی ها را به روئیت کارت ، رنگ انگشت و اثر انگشت ثابت کنند حاضرم نتیاج انتخابات را بپذیرم.

12 بطور مثال دو ولسوالی پکتیا را مد نظر می گریم یکی زرمت و دوم رحانی بابا.. ادعا می کنند که 24 هزار رای در زرمت  و 9999 رای ینعی یک کم ده هزار رای در ولسوالی روحانی بابا به صندوق ها ریختانده شده است. در حالی که دولت در روحانی بابا نه ولسوال دارد و نه ولسوالی. ولسوال این ولسوالی از سال ها بدین طرف در گردیز مستقر است. ولسوال و لسوالی هرد و در گردیز اند. در روحانی بابا نه ولسوال وجود دارد و نه ولسوالی و نیروهای امنیتی . اما در این ولسوالی 9999 رای به نقع تیم دولت ساز در صندوق ها انداخته شده است.

13- ولسوالی زرمت سال ها است که از ناامترین ولسوال های این ولایت محسوب می شود. سلطه دولت در محدوده سه کیلو متری است. در خارج از این محدوده هیچ قریه در اختیار وکنرول دولت نیست. هیچ محل رای دهی در قرا زرمت وجود نداشت. در این ولسوالی فقط مامورین دولت رای دادند. از یکی از دوست ها دیروز در زرمت پرسان کردم در زرمت چند نفر رای دادند. گفت اگر 400 رای هم باشد خیلی زیاد است. 24 هزار و چند صد رای در زرمت مبالغه است و تقلبی

14- والی ، قومندان امنیه ، رئیس امنیت و دیگرروسا کمپاینر تیم دولت ساز بودند با وجود این اگر تمام آرای نابایومتریک شده دور انداخته شود. شمارش آرا بایومتریک شود و به اثرانگشت و عکس. در این صورت ما نتایج را می پذیریم و به تیم پیروز هم تبریک می گویم. در غیر آن نه ما و نه دیگران نتیاج را نمی پذیریم و حکومتی که از تقلب به میان می آید به رسمیت نمی شناسیم

15- تیم دولت ساز اجتماعات ما را تهدید کرد. حتا مرمی هاوان انداخت کرد. بر کاروان ها تیم حمله کردند. از یک قصر به قصر دیگر با هلیکوپترمی رفتند . از ارگ تا خیمه لویه جرگه با هلیکوپتر می رفتند . اما چند ساعت میدان هوایی و سرک ها را برای مسافرین و مردم می بستند. در اجتماع ما در گردیز در محل امن ، جای که مخالفان از محل بسیار دور اند  مرمی ایشان به محل اجتماع نمی رسد. از طرف تیم دولت ساز به اجتماع ما مرمی هاوان انداخت شد. اجتماع ما ده برابر اجتماع رئیس جمهور در همین محل بود. کاروان ما که طرف کابل حرکت می کردیم به یک موتر ما که از کاروان عقب مانده بود فیر کردند دو نفر را زخمی کردند. رئیس جمهور یک روز بعد به من تماس گرفت و ضمن محکومیت این حمله به من وعده داد که یک هیات با صلاحیت تعیین می کنم که نزد شما بیاید وقضیه را از نزدیک و از زبان شما شنیده و پی گیری کند. تا امروز که من در خدمت شما هستم این هیات نیامده است.

16- کمیسیون آرا پاک را از ناپاک با استقلالیت کامل جدا کند. از اخطار ها و تهدید های زورگویان نترسند. هیچ رای بدون بایومتریک را قابل محسابه و اعتبار نگیرند. هر رای غیر بایومتریک را دور بیاندازند. دولت کمشنران سابقه را به زندان انداخت تا کمیشنران فعالی را تهدید و ترهیب کند که اگر گپ و دستور ما را نگرفتید به سرنوشت ایشان مواجه خواهید شد.

ارښت را در صفحات اجتماعی دنبال کنید