دوستم غنی را به غارت منابع بیت المال متهم ساخت

معاون اول ریاست جمهوری مدعی شده است که رییس جمهور غنی از دستش هرچه آید، برای رسیدن به قدرت انجام می دهد. به خاطر دوام قدرتش چه تقلب کند، چه از موقف دولتی و پول بیت المال استفاده کند...

به گزارش شهادت به نقل از أریانا نیوزجنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری در تازه ترین اظهاراتش مدعی شده است که تیم رییس جمهور غنی برای دوام قدرت هرچه از دست شان بیاید، انجام می دهند.

دوستم در نشست با اعضای تیم ثبات و همگرایی در جوزجان با انتقاد از رییس جمهور غنی گفت که از دست وی هرآنچه بیاید، برای رسیدن به قدرت دریغ نمی کند.

او افزود: از دستش هرچه آید، برای رسیدن به قدرت انجام می دهد. به خاطر دوام قدرتش چه تقلب کند، چه از موقف دولتی و پول بیت المال استفاده کند.

معاون ریاست جمهوری با بیان اینکه رییس جمهور خودش روز چند بار قانون را نقض می کند، از او خواست تا عوام فریبی، لاف زدن و دروغ پردازی را بس کند.

او همچان می گوید که دوره حکومت کنونی در اول جوزای سال جاری به پایان رسیده است.

جنرال دوستم رهبر حزب جنبش ملی افغانستان در انتخابات قبلی ریاست جمهوری از نامزدی محمد اشرف غنی حمایت کرد و معاونیت اول ریاست جمهوری را پذیرفت. اما این بار او از داکتر عبدالله عبدالله حمایت کرده است.

داکتر عبدالله عبدالله، رییس اجراییه و نامزد انتخابات ریاست جمهوری نیز رییس جمهور را به استفاده از امکانات دولتی برای پیشبرد کمپاین های انتخاباتی و تهدید سرمایه گذاران متهم کرده است.

ریاست جمهوری اما همه این اتهام ها را رد کرده است. از سوی هم تیم دولت ساز به رهبری اشرف غنی مدعی است که تیم عبدالله به دلیل نداشتن برنامه به اتهام زنی رو آورده و اخلاق مبارزات انتخاباتی را رعایت نمی کند.

 

ارښت را در صفحات اجتماعی دنبال کنید