متهم شدن هیئت اداری مجلس نماینده‌گان به ضعف مدیریت

شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان، هیئت اداری به ویژه رئیس این مجلس را به ضعف مدیریتی متهم می‌سازند.

این نماینده‌گان در جریان روند انتخابات، عضویت در کمیسیون‌ها می‌گویند که بی‌بند‌باری و قانون شکنی‌ها در این نهاد به اوج رسیده و خانه ملت را از مسئولیت‌های اصلی اش باز داشته است.

گلالی اسحق زی، نماینده مردم قندهار در مجلس می‌گوید: “ضعف هیئت اداری به ویژه رئیس زیر سوال است که چرا نمی‌توانند انتخابات اعضای کمیسیون‌ها را مدیریت کند.”

درهمین حال، میررحمان رحمانی، رئیس این مجلس می‌گوید که شماری از اعضای مجلس سبب می‌شوند تا روند گزینش اعضای کمیسیون‌ها با چالش مواجه شود.

آقای رحمانی ابراز می‌دارد: “امنیت بیایید و نگذارید که وکیلان در پشت صندوق‌های رأی‌دهی جمع شوند و اجازه ندهید، شما وکیل صاحبان نظم را مراعات کنید.”

روند انتخابات گزینش اعضای کمیسیون‌های مجلس، هنگامی روی دست گرفته شد که بیش از یک ۱۵۰ نماینده تلاش داشتند تا عضویت  کمیسیون‌های مالی و بودجه، امنیت داخلی، مواصلات و مخابرات و کمیسیون رسیده‌گی به شکایات را به دست بیاورند. در حالی که بربنیاد اصول وظایف داخلی، ترکیب هر کمیسیون از ۹ تا ۲۵ عضو مشخص شده است.

این در حالی است که روند انتخاب رئیس این مجلس نزدیک به دو ماه به درازا کشید، تقریباٌ برای تعداد زیادی از نمایندگان مردم زمینه نامزد شدن به این سمت مهیا شد، سرانجام آقای رحمانی، با به دست آوردن آرای پنجاه جمع یک توانست کرسی ریاست مجلس را احراز کند، حالا انتظارها بر این است تا رئیس مجلس بتواند روند گزینش اعضای کمیسیون‌های این نهاد را به صورت درست مدیریت کند.

گزارشگر: رفیع صدیقی

 

ارښت را در صفحات اجتماعی دنبال کنید