معلمان چشم به راه دریافت عیدانه غنی هستند

به دنبال اعتراض شماری از معلمان در پیوند به عدم دریافت «عیدانه» وعده شده از سوی رییس جمهور غنی، وزارت معارف می‌گوید که توزیع معاش ۱۵ روزه کارمندان معارف منتظر دریافت مبلغ مورد نیاز از سوی وزارت مالیه است.

نوریه نزهت، سخنگوی وزارت معارف روز سه‌شنبه، هژدهم سرطان در صحبت با روزنامه ۸صبح گفت که معلمان در برخی ولایت‌ها به دلیل عدم دریافت معاش ۱۵ روزه‌ی‌شان که از سوی رییس جمهور وعده شده بود، دست به اعتصاب کاری زده‌اند.

 به گفته او، وزارت معارف بر اساس تعهد رییس جمهور، معاش پانزده روزه کارمندانش را به صورت کتبی از وزارت مالیه مطالبه کرده است و منتظر دریافت مبلغ مورد نیاز از سوی این وزارت می‌باشد. نوریه نزهت افزود که هر زمانی که این مبلغ به حساب وزارت معارف واریز شد، بی‌درنگ به معلمان و کارمندان وزارت معارف توزیع خواهد شد. سخنگوی وزارت معارف هم‌چنان گفت که معاشات بخششی کارمندان وزارت معارف حدود یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون افغانی برآورد شده است.

پیش‌تر اما وزارت مالیه اعلام کرده بود که کارمندان ۱۱ وزارت و اداره دولتی از معاش بخشش پانزده روزه‌ی‌شان مستفید شده‌اند. شمروز مسجدی، سخنگوی این وزارت در دوم سرطان از دیگر وزارت‌خانه‌ها و ادارات دولتی خواسته بود تا معاش ۱۵ روزه کارمندان‌شان را از بودجه تخصیص یافته‌ی‌شان اجرا کنند. به گفته او، وزارت مالیه پس از بررسی وسط سال، بودجه‌ای را که برای اجرای فرمان عیدی صرف می‌شود، پرداخت خواهد کرد.

رییس جمهور غنی به مناسبت فرارسیدن عید فطر فرمان داد تا برای کارمندان خدمات ملکی به اندازه‌ی معاش ۱۵ روزه آنان به عنوان «عیدی» از حساب دولت پرداخته شود. آن شمار از کارمندان ادارات دولتی که در بست‌های خدمات ملکی وظیفه اجرا می‌کنند و معاشات سوپر اسکیل، امتیازی، مدد معاش، معاشات استثنایی، کادری و سایر امتیازات ندارند، از این فرمان رییس جمهور بهره‌مند می‌شوند.

بر اساس معلومات وزارت مالیه، عیدی رییس جمهور غنی به کارمندان دولتی ۱.۷ میلیارد افغانی معادل ۲۱ میلیون و ۴۲۴ هزار دالر امریکایی،‌ تخمین شده است.

این فرمان با انتقادهایی نیز همراه شد. به باور منتقدان، فرمان رییس جمهور غنی در مورد پرداخت پانزده روز معاش به کارمندان دولت، هزینه سنگین را روی دست وزارت مالیه می‌گذارد. این فرمان، با انتقادهای رقیبان انتخاباتی اشرف غنی در انتخابات ریاست جمهوری نیز پیش رو روبه‌رو شده است. با توجه به این‌که زمان اندک به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری باقی‌مانده، نامزدان رقیب، عیدانه‌ی رییس جمهور غنی را نوعی کمپین انتخاباتی می‌خوانند. این نامزدان به رییس جمهور غنی پیشنهاد می‌کنند که به جای بخشش هنگفت بودجه ملی به هدف کمپین انتخاباتی، روی کارهای زیربنایی سرمایه‌گذاری کند.

این عیدانه که ۱.۷ میلیارد افغانی هزینه بر می‌دارد، بی‌پیشنه خوانده شده است. این در حالی است که کارمندان نهادهای امنیتی و معارف که از کمترین میزان معاش برخوردارند و در مواردی نیز شکایت داشته‌اند که معاشات‌شان به موقع پرداخت نشده‌اند.

 

ارښت را در صفحات اجتماعی دنبال کنید