حکمتیار: حکومت و اشتراک کنندگان از اجندای نشست دوحه بی‌خبر اند

17 سرطان 1398         284        فــلـم

 

گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی، می‌گوید که حکومت افغانستان و رئیس‌جمهور غنی، از متن گفت‌وگوهای میان‌افغانی قطر بی‌خبر اند و حتا شرکت کننده‌گان این نشست نمی‌دانند که چه اجندای در این نشست به بحث گرفته می‌شود.
لست همه فلم ها
شهادت را در صفحات اجتماعی دنبال کنید !