حکمتیار صاحب

آنهایکه در پای نیروی های اشغالگر شوروي ایستاده بودن در پای ناتو هم ایستاده اند

WhatsApp Image 2019-04-25 at 8.25.09 AM.jpg
لست همه تصاویر
ارښت را در صفحات اجتماعی دنبال کنید