نامه سرگشاده سناتور مشهور امریکایی در پیوند به جنگ 19 ساله افغانستان

لیندسی گراهام سناتور مشهور امریکایی گفته که نیرهای نظامی این کشور تنها به منظور سرکوب القاعده به افغانستان حمله کردند و حالا باید از کشور خارج شوند.

این سناتور امریکایی به تازه گی از طریق ارسال یک نامه به وزارت‌های دفاع و خارجه امریکا گفته که نیروهای امریکایی باید از افغانستان بیرون شوند؛ زیرا جنگ 19 ساله آنان در افغانستان یک تجاوز آشکار بود.

او تاکید کرده که دیگر باید به این تجاوز پایان داده شود؛ زیرا از ابتدا نیز هدف حمله به افغانستان سرکوب القاعده بود که طالبان به این گروه پناه داده بود.

گراهام با اشاره به توافق صلح دوحه گفته که امریکا و متحدانش باید خود را از تطبیق این توافق صلح مطمین سازند که افغانستان دیگر به مرکز تهدید برای امریکا و متحدانش تبدیل نمی‌شوند.

او تاکید کرد که در صورت تطبیق توافق دوحه، دیگر نیاز نیست نظامیان امریکایی در افغانستان به حضور خود ادامه دهند و باید هرچه زودتر به مصارف هنگفت نظامی امریکا در افغانستان خاتمه داده شود.

این در حالی است که پیش از این دونالد ترمپ رییس جمهور امریکا نیز بار دیگر بر خروج کامل نیروهای امریکایی از افغانستان تاکید کرده است.

 

ارښت را در صفحات اجتماعی دنبال کنید