درنګی بر عکس العمل ها در رابطه به اظهارات مولوی انصاری

استعمار جدید با قدیم تفاوت های دارد، در قدیم علنا حضور می داشتند اما در جدید حضور علنی ندارند و باور به این است که شکل جدید آن دیګر موجود نیست، اما در افغانستان موجود است، استفاده هشت هزار بمب در ۹ ماه سال ۲۰۱۹ نشانه واضح آن است. استعمار باید ذهن های مردم را در مسائلی مصروف سازد تا از توجه به خود و مظالمی که انجام می دهد جلوګیری کند.

حجاب خانم ها اهمیتی به مراتب کمتر از مظالم، کشتارها، مواد مخدر، نبود روابط خارجی مستقل، تداوم جنګ، افزایش نا امنی، فساد ګسترده مالی در ادارات و وابستګی شدید و شرم آور مسولین به نیروهای خارجی دارد.

 باید ذهن های مردم را در مسایلی چون:

۱-فلان فردی تجاوز جنسی کرد یا در لوګر بر اطفال تجاوز جنسی صورت ګرفت.

۲- شوهر خود را کشت یا عروس خود را کشت.

 ۳-فردی از وظیفه برطرف شد و افغانها چندین روز در فیسبوک به هم فحش بدهند

۴-عده غضب زمین کرده اند و عده ای فساد مالی انجام داده اند

۵-چوکی پارلمان در بدل سکس

۶-خیانت کلان د انتخابات، نقش زشت حکومت در آن اما زندانی شدن اعضای کمیسون .

۷-آریانان سعید می ګوید به خاطر صلح صدایش را نمی تواند خفه کند!! یعنی روزانه صدها نفر بمیرند اما صدای اینان خاموش نشود. یا امروز این چنین لباس پوشیده.

۸-عکس خانواده رهبری را نشر کرده و انتقادات بر انان.

۹-جنګ های سی سال پیش را مطرح کردن و غفلت از جنګ داخلی که هم اکنون وجود دارد و دو دهه ادامه یافت، یعنی کوشش به اینکه ذهن ها را از مسائلی کنونی منحرف سازند. زیرا در این جنګ امریکا حضور دارد، و در جنګ قبلی روس حضور داشت ، اګر توجه کنید هر دو را از اذهان دور نګهمیدارند و عامل بدبختی را خود افغانها نشان می دهند در حالیکه خودشان بودند.

۱۰-صحبت یک مولوی در رابطه به حجاب و عکس العمل های دوامدار ... شاید اینان که عکس العمل نشان می دهند ګویا خبر ندارند علما در رابطه حجاب و وضعیت حاکم چه نظر دارند یا اینکه فقط صحبت های این مولوی صاحب را شنیده اند!!!

و مسائلی بسیار دیګری که مادر مشکلات و بحران نیست و ذهن ها باید در آن مصروف شوند و رسانه ها نقش قوی در اینکه بر کدام مسایل صحبت شود ایفا کنند .

 

اما به مسائل مهمی توجه نمی شود مثلا:

۱-صدها هزار انسان هر ساله در جنګ و نا امنی بی جا شوند. در سال ۲۰۱۹ تعداد بی جا شدګان ششصد هزار بود،در سال ۲۰۱۶ بیش از ششصدو هفتاد هزار و این تعداد هر ساله تکرار می شود. ولی هیچ افغانی این بی جاشدګان،درد آنان،خانه و کار و از مشکلات آنان حرف نزد،علیه عاملین آنان صحبت نکرد،طرف های درګیر و عامل اصلی آن که استعمار است را مورد نقد قرار نداد. ما خودمان به خودمان ارزش نمی دهیم.

۲-تنها در ماه رمضان ګذشته کم و بش ده هزار از هموطنان مان در جنګ به شهادت برسند اما هیچ افغانی آنرا مهمتر از مسله حجاب نداست. ریشه این جنګ و نا امنی را دنبال نکرد.

۳-در همین هرات در بمباری خارجی ها حدود شصت تن بی ګناه به شهادت رسیدند اما چون حجاب عکس العمل دوامداری نداشت. و حتی ريس جمهور کشور نیز اهمیتی نخود به آن نداد و از سقوط طیاره در ایران ابراز نګرانی کرد و به رییس جمهور کانادا تسلیت داد که دو تن از از اتباع کانادا در آن کشته شده اند!!

۴-باید ذهن های افغانها را بر مسایلی چون حجاب مصروف نګهداشت اما مادر مشکلات، قتل ها، فسادها، و آنچه ارزشهای دینی و ملی ما را از بین می برد و بنیاد آن در استعمار و حضور نیروهای خارجی و حمایت آنها از نهادهای وابسته و مسولین بی هویت و مقلد است را باید به فراموشی سپرد و هیچ انتقادی نباید متوجه آن بود اګر هم بود باید ګذرا باشد و دوباره مسائلی چون حجاب ،تجاوز جنسی ،غضب  و.. مطرح شود و همګان روزها را در بحث و فحش دادن به هم سپری کنند.

ما در بی خبری از درد خویش درګیر با جان خود باشیم.

حبیب الرحمن حکمتیار

شهادت را در صفحات اجتماعی دنبال کنید !