واشنگتن پست: یک سوم نیروهای پولیس محلی افغانستان معتاد اند

روزنامۀ امریکایی واشنگتن پست در اسناد افشا شده افغانستان آورده است که یک سوم نیروهای پولیس محلی افغانستان یا اعتیاد دارند و یا عضو گروه طالبان شده اند.

روزنامۀ امریکایی واشنگتن پست در بخشی از اسناد فاش شده دربارۀ افغانستان که براساس مصاحبه‌های مقامات امریکایی است، نوشته است: “بنظر می‌رسد که یک سوم نیروهای پولیس محلی افغان به مواد مخدر اعتیاد دارند و یا به طالبان گرایش دارند”.

در ادامۀ این اسناد آمده که دغدغه اصلی نیروهای پولیس محلی گرفتن مواد سوخت از نیروهای امریکایی بود، پولیس‌های محلی همیشه سوخت می‌خواستند.

مقامات افغان تاکنون عکس العملی به این موضوع نشان نداده‌اند.

اسناد محرمانه‌ای که توسط این رسانۀ امریکایی دربارۀ جنگ افغانستان منتشر شده نشان می‌دهد که دولت‌های بوش، اوباما و ترمپ دربارۀ جنگ افغانستان و پیشرفت در این کشور به افکار عمومی اطلاعات “گمراه کننده” و براساس این اسناد مقامات امریکایی جنگ افغانستان را غیرقابل پیروزی می‌دانند.

بخشی از این اسناد منتشر شده ۶۰۰ مصاحبه‌ای است که جان سپکو، سرمفتش خاص امریکا در امور صلح افغانستان با مقامات ارشد این کشور انجام داده بود؛ اما قرار بود که منتشر نشود.

 

ارښت را در صفحات اجتماعی دنبال کنید