بزرگ‌ترین اشتباه در چارج کردن وسایل برقی چیست؟

یک دانشمند آلمانی از بزرگ‌ترین اشتباه در حین چارج کردن وسایل برقی پرده برداشت.

این کارشناس تکنالوژی اعلام کرد که بزرگترین اشتباهی که به شدت در میان مردم دنیا فراگیر است گذاشتن گوشی و وسایل برقی در چارج برای تمام شب است.

او این کار را اشتباه میداند زیرا در مواردی بطری وسیلۀ برقی نمی تواند پروسۀ دریافت چارج را پس از چارج‌شدن کامل متوقف کند.

او می گوید که چارج شدن بیش از حد، عمر بطری را کاهش می دهد.

او بهترین زمان برای چارج کردن وسایل الکترونیک را صبح می داند زیرا به گفتۀ او کاربر توانایی کنترول پروسۀ چارج را دارد.

 

شهادت را در صفحات اجتماعی دنبال کنید !